Buku Pintar Anak Saleh Mengenal Rukun Islam (Bonus Poster)

Buku Pintar Anak Saleh Mengenal Rukun Islam (Bonus Poster)Buku ini adalah sarana yang tepat dan efektif untuk memperkenalkan anak tentang Rukun Islam yang wajib diketahui bagi seorang muslim.

Materi dalam buku ini meliputi:

- latihan membaca dan menulis,
- latihan menghitung,
- latihan menjodohkan gambar dan tulisan,
- latihan menebalkan huruf,
- mengurutkan gambar,
- melengkapi kata dan
- mencari perbedaan.

Buku yang berisi pengetahuan Islam ini sangat baik diajarkan pada masa anak usia dini. Dengan buku panduan ini orangtua atau siapa saja menjadi mudah mengajarkan anak tentang Rukun Islam, sehingga anak-anak pun mudah memahami dan mengamalkannya.

Oleh : Nurul Ihsan (CBM)
Tahun : 2016
ISBN : 9789797884277
Penerbit : Cerdas Interaktif (CIF)
Berat : 0.28 kg